De tillämpliga bestämmelserna i folkhälsolagen för elektroniska cigaretter som inte är läkemedel

I samband med toxicovigilance innehåller folkhälsolagen flera bestämmelser om farliga ämnen och blandningar :

påfyllningsvätskor som klassificeras som giftiga skall deklareras som giftiga förgiftnings-och toxicovigilanscenter ; alla annonser för flytande påfyllningar som innehåller nikotin måste märkas ” farliga. Observera försiktighetsåtgärder för användning”.

Andra skyldigheter som följer av införlivandet av direktiv 2014/40/EU om tobaksvaror, särskilt begränsning av behållarnas volym, obligatorisk närvaro av en säkerhetsanordning, ytterligare märkning, regler för reklam för dessa produkter, förbud mot försäljning till underåriga och en tidigare förklaring till Anses, anges i kapitel III i avdelning I i bok V i tredje delen i folkhälsolagen (artiklarna L. 3513-1 och följande artiklar).och R. 3513-1 ff. i folkhälsolagen).
Elektriska laddare

Laddare är med förbehåll för bestämmelserna i Dekret Nr 2015-1084 den 27 augusti 2015 om elektromagnetisk kompatibilitet hos Elektrisk och elektronisk utrustning ( ecigg, e-cigg, e cigg och e-cig ).

Dessutom är laddare som ansluter till elnätet föremål för Säkerhetsdekret nr 2015-1083 av den 27 augusti 2015 om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd att användas inom vissa spänningsgränser (“lågspänningsdekret”). För att bedöma säkerheten hos de laddare som de marknadsför kan professionella förlita sig på säkerhetsstandarder för transformatorer, Nätaggregat dessa e-cigg köpte vi från Vape.se, induktorspolar och liknande produkter.

Enligt de två ovannämnda föreskrifterna måste elladdare till Aspire, Eleaf, GeekVape, Innokin, Joytech, Lost Vape, MLife, Peoplesmoker, Sigelei, Smok, Suorin, Uwell, Vaporesso, Voopoo och Wismec särskilt vara försedda med CE-märkning och kontaktuppgifter till tillverkaren och/eller importören. Vid utsläppandet på marknaden (tillverkning eller import) måste produkterna åtföljas av en försäkran om överensstämmelse och yrkesutövare måste ha teknisk dokumentation.

Som elektriska apparater, Laddare måste också följa de miljöregler som gäller för dem (Direktiv Nr 2011/65/EU av Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 8 juni 2011, i dess ändrade lydelse, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i Elektrisk och elektronisk utrustning, artiklar R. 543-171-1 i miljöbalken och europaparlamentets och rådets Direktiv NR 2012/19 / EU av Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 4 juli 2012 om Avfall från Elektrisk och elektronisk utrustning. artikel L. 541-10-2 och artiklarna R. 543-172 till R. 543-206-4 i miljölagen).

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.